ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

HỌC BỔNG 10 – 30%

HỌC BỔNG 30 – 50%

HỌC BỔNG 70%

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

CÁC NGÀNH DU HỌC PHỔ BIẾN

Y tá - Điều dưỡng

Y tá – Điều dưỡng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

Logistics

Logistics

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Khối ngành Kỹ thuật

Khối ngành Kỹ thuật

Truyền thông - Marketing

Truyền thông – Marketing

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

QUỐC GIA DU HỌC

Đức

Đức

Úc

Úc

Singapore

Singapore

Canada

Canada

Đài Loan

Đài Loan

Nga

Nga

Mỹ

Mỹ

Anh

Anh