ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 10 – 30%

 

SINGAPORE

 

SIP

 

NGA

 

ANH QUỐC

 

BA LAN

 

TÂY BAN NHA

 

THỤY SỸ

 

HÀ LAN

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO PHỔ BIẾN

Tài Chính Ngân Hàng

Tài chính – Ngân hàng

Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin

Y Tá Điều Dưỡng

Y tá – Điều dưỡng

Quản trị Kinh Doanh

Quản trị kinh doanh

Quản Lý Du Lịch Khách Sạn Quốc Tế

Quản lý Du lịch – Khách sạn Quốc tế

Kế Toán

Kế toán

Kinh Doanh Quốc Tế

Kinh doanh Quốc tế

Kỹ Sư

Kỹ sư

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC Ở CÁC NƯỚC

Singapore Institute of Management

Singapore Institute of Managament

Northern State Medical University

Northern State Medical University

InterNapa College

InterNapa College

University of London

University of London

University of Stirling

University of Stirling

University of Birmingham

University of Birmingham

Deakin University

Deakin University

University of Adelaide

University of Adelaide