ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 30 – 50%

 

CANADA

 

ĐÀI LOAN

 

NEW ZEALAND

 

MỸ

ÚC

HÀN QUỐC

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO PHỔ BIẾN

Truyền Thông Đa Phương Tiện

Truyền thông đa phương tiện

Quản Lý Công Trình Công Nghiệp

Quản lý công trình

công nghiệp

Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin

Digital Marketing

Digital Marketing

Quản Trị Khách Sạn

Quản trị khách sạn

Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án

Công Nghiệp

Công nghiệp

Khoa Học Chăm Sóc Sức Khỏe

Khoa học chăm sóc sức khỏe

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC Ở CÁC NƯỚC 

Taipei City University Of Science Technology

Taipei City University of Science & Technology

Institute Of Technology Development Of Canada

Institute of Technology Development of Canada

Cornerstone International Community College

Cornerstone International Community College

The University Of Adelaide

The University of Adelaide

Edith Cowan University

Edith Cowan University

Yonsei University

Yonsei University

Mokwon University

Mokwon University

University At Buffalo

University at Buffalo