ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

 

ÚC

 

ĐỨC

 

MỸ

 

IRELAND

 

HUNGARY

 

NHẬT BẢN

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Đầu bếp

Đầu bếp

Cơ khí ô tô

Cơ khí ô tô

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu

Giao tiếp trong kinh doanh

Giao tiếp trong kinh doanh

Kinh tế

Kinh tế

Kế toán

Kế toán

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SP Jain School of Global Management

SP Jain School of Global Management

Schlosshotel Fürstlich Drehna

Schlosshotel Fürstlich Drehna

Strandhotel Georgshohe

Strandhotel Georgshohe

Stadt Breisach Hotel

Hotel Stadt Breisach

DAS HUDEWALD Hotel & Resort

DAS HUDEWALD Hotel & Resort

Unser Haus – Domizil Abendsonne

Unser Haus – Domizil Abendsonne

Trường Nhật ngữ FSG

FSG College League

University at Buffalo

University at Buffalo