THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC CANADA

I) CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

II) PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp THPT
  • Độ tuổi: 18 – 30 tuổi

2. Hình thức xét tuyển

  • Chỉ xét học bạ lớp 10 – 11 – 12 

3. Thời gian xét tuyển

  •  

4. Hồ sơ xét tuyển

  • Đơn xin nhập học
  • Hộ chiếu
  • Học bạ cấp 3
  • Bằng tốt nghiệp cấp 3

5. Hình thức đăng kí xét tuyển

 

 

III) Chính sách học bổng ưu tiên

 

 

 

IV) Học phí và chính sách học phí

 

 

 

IV) Hướng dẫn nhập học

 

 

 

CÁC NGÀNH DU HỌC CICCC

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

QUẢN LÍ DU LỊCH – NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

THIẾT KẾ WEBSITE VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI

DIGITAL MARKETING

CÁC NGÀNH DU HỌC ITD

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHẦN MỀM APP VÀ GAME

LẬP TRÌNH 

ĐỒ HỌA

KINH DOANH

KẾ TOÁN

TÀI CHÍNH

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN