THÔNG BÁO TUYỂN SINH ÚC

I) CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

II) PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

 • Tốt nghiệp THPT
 • Đang học Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

2. Hình thức xét tuyển

 • Tốt nghiệp THPT với ĐTB cấp 3 từ 5.5

3. Thời gian xét tuyển

4. Hồ sơ xét tuyển

5. Hình thức đăng kí xét tuyển

 

 

III) Chính sách học bổng ưu tiên

 

 

 

IV) Học phí và chính sách học phí

 

 

 

IV) Hướng dẫn nhập học

 

LỊCH KHAI GIẢNG

  CÁC NGÀNH DU HỌC

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text

  A title

  Image Box text